MediaVault szolgáltatás bemutatása

MediaVault - Adathordozó tárolás

Hogyan élje túl a következő számítástechnikai katasztrófát – Biztonsági mentések tárolása offsite helyszínen

Azok a cégek, melyek mindennapi munkájuk szerves részeként használják a számítástechnikát, elektronikus adataik esetleges elvesztése után nem képesek folytatni működésüket.

Az ilyen cégeknél különösen igaz az, hogy az üzletmenet folytonosság (business continuity) előfeltétele nem csak a rendszeres adatmentés, adat archiválás, hanem a biztonsági mentés telephelyen kívüli, offsite elhelyezése is. Az archív adatokat tartalmazó adathordozók offsite tárolása - biztonságos módon - nem egyszerű feladat, és csak akkor eredményezi az informatikai kockázat csökkenését, ha az offsite adattárolás megfelel az összes alábbi követelménynek, amelyet a MediaVault kínál Önnek: 

 • Biztonsági mentések tárolása szünetmentes rendelkezésre állással. Az adathordozók megőrzése céljából használt offsite tároló helyszín, valamint a szállítási szolgáltatás 7*24 órás elérhetősége, sürgősségi igények azonnali (ASAP) kezelése.
   
 • Az adathordozók fizikai védelme a szállítás során adatvesztés ellen. Ez a védelem az adathordozók speciális tároló- és szállító dobozba helyezését feltételezi az offsite adattárolás során, amely megvédi az adathordozókat a negatív fizikai behatásokkal szemben, pl.: leesés, ütődés, rázkódás, szennyeződés, mágneses tér, hőmérsékletingadozás, stb. Ilyen, az adathordozók tárolása és szállítása céljára használatos tároló a Turtle Case táska. 
   
 • Optimális környezeti viszonyok az adathordozók tárolása és szállítása során. Klimatizált szállító járművek és tároló helységek használata.
   
 • Adatvédelem harmadik személyekkel szemben. Az adathordozó és a rajtuk tárolt biztonsági mentés védelme attól, hogy az emberi mulasztás, szándékos tett vagy baleset eredményeképpen az offsite adattárolás során illetéktelen személyek kezébe kerüljön. Jelöletlen szállító járművek használata, a felesleges figyelem felkeltés elkerülése céljából. Az adathordozók tárolása titkos tárolási helyszínen, egyedi vonalkóddal azonosított záró plomba a Turtle Case adathordozó szállító és tároló táskák lezárásához, stb.
   
 • Biztonsági mentés titkosítása (encryption). Adattitkosítás használatával a különösen érzékeny mentési adatok védelme garantálható még akkor is, ha az adathordozó erőszakos cselekmények eredményeképpen mégis illetéktelen személyek kezébe kerülne. Mágnesszalagon (LTO, DAT, DLT, SDLT, AIT) lévő biztonsági mentés titkosításához például a Paranoia illetve a SafeTape termékcsalád használható.
   
 • Számonkérhetőség (accountability), az egyes tranzakciók és az abban résztvevő személyek naplózása, az események elektronikus nyomkövetése az offsite adattárolás során. Helyben kiállított átadás-átvételi elismervények használata az adathordozók megőrzése kapcsán.
   
 • Adathordozó leltár. Online, real-time leltár az adathordozókról, pillanatnyi feltalálási helyükről, és a rajtuk tárolt biztonsági mentés tartalmáról.
   
 • Igények elektronikus közlése az adathordozó tárolás során. Az adathordozó táskák offsite tárolási helyre történő be- és kiszállításának igénylése nem telefonon történik, ahol a közlések félreérthetőek és nincs nyomuk, hanem webes felületen, elektronikusan, naplózva.
   
 • A költségek tervezhetősége és átláthatósága. Adathordozók tárolása átalánydíjas formában, amely lehetővé teszi, hogy a költségek tervezhetőek legyenek. Minden hónap végén részletes kimutatás a biztonsági mentések tárolása és szállítása során keletkezett havi tranzakciókról.

Ezeket a feladatokat vesszük le az Ön válláról MediaVault – Adathordozó tárolás szolgáltatásunkkal.

Miért szükséges, hogy a biztonsági mentések tárolása telephelyen kívül, offsite történjen?

MediaVault - Adathordozó tárolás

A Media Vault, más néven Adathordozó Páncélterem, 7*24 órában megszakítás nélkül működő, elektronikus adathordozók tárolása céljára kialakított, optimális környezeti feltételeket nyújtó biztonsági helység, ahol az adathordozók és a rajtuk tárolt adatmentések, az ellenőrzött biztonsági és környezeti feltételeknek köszönhetően, hosszú távon rendelkezésre állnak.

A Media Vault, amelyet néha adathordozó páncélterem, adathordozó archívum vagy tape vault néven is neveznek, egy külső, távoli biztonsági helyszínen, offsite telephelyen helyezkedik el.

Az archív adatok telephelyen kívül történő tárolása, az offsite adattárolás előnye, hogy a távoli helyszín garantálja az archív adatok, mentési adatok, biztonsági mentések elérhetőségét olyan esetekben is, amikor az eredeti adatok nem hozzáférhetőek.

Ha az adathordozó tárolás telephelytől távol, offsite helyszínen történik, nagyon csekély annak a valószínűsége, hogy ugyanazon káresemények mindkét helyre hatással legyenek. Minél gyorsabban elkerülnek a biztonsági mentések egy távoli raktárba, annál használhatóbbak és hozzáférhetőbbek lesznek akkor, amikor szükség lesz rájuk.

Az offsite adattárolással szemben, az adatok keletkezési helyével azonos helyszínen tárolt biztonsági mentések semmit sem érnek egy természeti vagy ember által okozott katasztrófa esetén. A számítóközpontot érintő tűz esetén például, ezek a mentések együtt semmisülnek meg az eredeti adatokkal.

Az adathordozók megőrzése saját telephelyen akkor sem jó megoldás, ha az adatvédelem és adatbiztonság megteremtése céljából a biztonsági mentések tárolása széfben vagy páncélszekrényben történik. A tűz ellen ugyan védekezni lehet tűzálló páncélszekrény, tűzálló széf, tűzálló irat- és adattároló szekrények használatával, de mindezek semmit sem érnek egy esetleges földrengés vagy robbanás esetén. A tűzálló data széf a robbanás és a tűz nagyságától, időtartamától függően talán tényleg megakadályozza a benne tárolt mágneses adathordózók, CD-k, DVD-k megolvadását és a rajtuk tárolt biztonsági mentés megsemmisülését, de a romok által esetleg sok méter mélyen eltemetett adatszéfhez nem lehet hozzáférni.

Ha az adathordozó tárolás nem offsite helyszínen valósul meg, nincs szükség "nagy katasztrófára" ahhoz, hogy ne tudjon hozzáférni az adataihoz. Elég hozzá egy olyan "banális", de tartós ok, mint a dolgozók sztrájkja, egy felborult teherautó rakománya miatti környezetszennyezés, vagy a környék rendőrség általi huzamosabb lezárása tüntetés vagy bűncselekmény miatt.

A leggyakoribb tévhitek az adathordozók biztonságos tárolásával kapcsolatban című tanulmányunkban olvashat bővebben az adathordozók megőrzése során elkövetett leggyakoribb hibákról.

A katasztrófa bekövetkezte után Cége fennmaradása függhet attól, hogy az adathordozók tárolása külső helyszínen valósult-e meg

Egy esetleges katasztrófa esetén, Cége túlélésének esélyeit befolyásolja, hogy mennyi idő alatt képes régi adatállományát visszaállítani. Sok esetben az adatokat egyáltalán nem lehet újból - papíron tárolt dokumentumok alapján, vagy nagyon régi adatokból - létrehozni.

Egy külső helyszínen lévő, az adathordozók offsite tárolása célját szolgáló raktár több funkciót is betölt. Egyrészt, az adatvédelem szempontjából optimális tárolási hely operatív és archív mentéseket tartalmazó adathordozók megőrzése számára, másrészt, szükség esetén, biztos támpont a katasztrófa elhárításhoz.

A MediaVault -ban tárolt adathordozók és biztonsági mentések segítségével biztosítani tudja cége túlélését olyan helyzetekben, amikor az eredeti adatok bármely okból nem állnak rendelkezésre. Az offsite adattárolás lehetővé teszi Önnek, hogy a mentési adatok visszatöltésével újraéleszthesse a tartalék helyszínen (hot site) felállított számítástechnikai rendszerét.

A nem megfelelő mentési politikák és eljárások növelik a szervezetek működési képességének kockázatát.

Az adatokra folyamatos veszély leselkedik

A lehetséges veszélyforrások az adatok rendelkezésre állását, sértetlenségét és bizalmasságát fenyegetik. Az adatok megfelelő biztonsága csak oly módon garantálható, ha azok mindhárom sebezhetőségi pontja védett a támadásokkal szemben.

Az adatok rendelkezésre állása két módon csorbulhat. Egyrészt ha teljesen megsemmisülnek, másrészt, ha ugyan nem semmisülnek meg, de nem hozzáférhetőek.

Az üzletmenet vagy működés folytonossági terv (Business Continuity Plan, BCP) megvalósításának alapvető eleme az informatikai rendszert és azon belül az adatokat fenyegető veszélyek feltárása.

Olvasson bővebben az adatokat fenyegető veszélyforrásokról tanulmányunkban.

Az adathordozók offsite tárolása törvényi előírás

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és az Állami Számvevőszék ellenőrzései során rendszeresen átvizsgálja, hogy szervezeteknél megvalósul-e az adathordozók külső helyszínen történő, offsite tárolása.

Ne csak az adathordozók, az adatok is érjenek oda a MediaVault-ba

MediaVault - Adathordozó tárolásAzok az adathordozók, amelyek az offsite adattárolás érdekében szállítás közben esetleg leestek és megsérültek, megnyomódtak, mert valami nehezet tettek rájuk, túlmelegedtek vagy túlságosan lehűltek, mágneses hatás érte őket (utazás egy villamoson, metrón, trolin, stb.) valószínűleg nem lesznek olvashatóak, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk. A szalagok pereme megsérülhet az ütődés vagy rázkódás következtében. Rossz esetben, a kazetta műanyag házában keletkezett apró törmelékek, letört részecskék a szalagolvasó készüléket is tönkre tehetik a biztonsági mentés beolvasása közben.

A nagy gyártók, mint például az IBM, HP, Imation, Maxell az adathordozók szállításához és a biztonsági mentések tárolásához Turtle Case típusú adattároló és szállító táskák használatát javasolják. Ilyen táskákat biztosít Önnek a MediaVault Hungary Kft. az offsite adattárolás során.

A táskákról a Vonalkóddal azonosított és záró plombával ellátott Turtle Case biztonsági adathordozó és tároló táskák című tanulmányunkban olvashat bővebben.

A biztonsági mentéseknek, a körültekintő szállítást követően a MediaVault nyújt tartós védelmet

Az adathordozók offsite tárolása célját szolgáló Media Vault magas szintű behatolás elleni védelmet és biztonságot nyújt. Az offsite adattárolás helyszínére a belépés csak bizonyos, megfelelően felhatalmazott alkalmazottak számára lehetséges. A felhatalmazott személyek is csak szigorú szabályok betartásával juthatnak be a Media Vault-ba, pl.: több különálló nyílászárón elhelyezett zárszerkezet, több kulcs segítségével történő egyidejű nyitva tartása útján. A Media Vault padlóburkolata antisztatikus kiképzésű, klimatizált, füstérzékelő rendszerrel, oltóberendezéssel és riasztóval ellátott helység.

A Media Vault biztosítja Önnek, hogy adatai a rendelkezésére álljanak, amikor igazán szüksége van rájuk

A MediaVault szolgáltatás keretében tárolt adathordozók a külső elhelyezés ellenére is gyorsan, az év minden napján, akár éjszaka is hozzáférhetőek. A biztonsági mentések tárolása és szállítása során szakszerű védelmet, optimális környezeti feltételeket biztosítunk, így a Media Vault-ban tárolt adatok (adathordozók) az Ön rendelkezésére állnak olyankor is, amikor cége számítástechnikai rendszere megsemmisült, nem működik, nem elérhető vagy "csak" elvesztette a rajta tárolt adatokat, például egy vírustámadás következtében.

Az adathordozók tárolása során adatai tökéletesen védettek külső személyek illetéktelen hozzáférésétől. Media Vault-ba helyezett adathordozói könnyen azonosíthatóak, adatai egyszerűen visszakereshetőek.

Adattárolása a Media Vault által tökéletesen megfelel a jogszabályokban, illetve az egyéb archiválási és adatmegőrzési szabályzatokban foglaltaknak és mindez teljesen átlátható és nyomon követhető az Ön számára.
 

Kapcsolódó anyagok: 

Páncélterem
Az adathordozók szállítása
Média menedzsment
Gyakran ismételt kérdések